Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

 

В изпълнение на проекта "Образование за утрешния ден" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., Дейност 3 - Обучение на педагогическите специалсти, бе проведено обучение на учителите от нашето училище за придобиване на нови компетентности и дигитални умения за разработване на дигитално образователно съдържание, което да използват в учебния процес.

Дигитализацията в образованието е приоритет, а прилагането на облачни технологии в обучението ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование на нашите ученици!

Обучението бе проведено в град Добринище с лектор Цветелина Рашкова и акцентира върху организацията на учебния процес с помощта на съвременни LSM системи, изграждане и управление на дигитални класни стаи и създаване и внедряване на електронни ресурси, предназначени за свободно използване от учениците.