О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 159. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ

О Б Я В А  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ   ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ  В 159. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 159. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Художествена гимнастика