Нова мисия - "Дизайн шампиони": Мисия: Автомобилен дизайнер

Нова мисия - "Дизайн шампиони": Мисия: Автомобилен дизайнер

Нова мисия - "Дизайн шампиони": Мисия: Автомобилен дизайнер

Какво ли е да си автомобилен дизайнер днес, когато трябва да измисляш и прототипираш
колите на бъдещето - тези, които ще са по улиците (или във въздуха, или под земята) след 5
или 10 години? Предизвикателството пред малките автомобилни дизайнери по време на
мисията ще бъде: “Хайде да планираме и създадем семейната кола на бъдещето!”.
Децата ще опознаят професията на автомобилния дизайнер и предизвикателствата й през
годините. Последователно ще дискутират еволюцията на колите и сегашните им употреби.
Ще надникнат в бъдещето, където проблемите на хората и околната среда управляват
дизайна и функционалността на превозните средства. След това им предстои да търсят
идеи за смели подобрения в семейния автомобил. А след като се разделят по екипи, всяко
дизайн студио ще разработи своите подобрения, които ще представи на останалите чрез
сториборд на ситуациите, скица и прототип на автомобила.