Важно!!! Списък на приетите ученици в 1клас за учебната 2020/2021 и свободни места

Важно!!! Списък на приетите ученици в 1клас за учебната 2020/2021 и свободни места

След първо класиране 159. ОУ обявява 9 /девет/ свободни места за 1 клас.

Записването на ученици за 1 клас ще се извършва от 02.06.2020 до 05.06.2020 г. в канцеларията на училището. 

Работно време на канцеларията е от 07:30 до 12:00 ч и от 13:30 ч. до 16:00 ч.

Записването става с удостоверение за завършена подготвителна група.