Вече сме иновативно училище!

Вече сме иновативно училище!

Вече сме иновативно училище!

От учебната 2019/2020 159. ОУ "Васил Левски" вече ще е част от групата на иновативните училища в България. Иновативните училища са новост в българската образователна система и те бяха въведени с новия Закон за предучилищното и училищното образование.
Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.