Класиране първи клас

Класиране първи клас

Класиране първи клас

Налице е класирането на приетите в първи клас!
Срокът за записване на класираните е от 06.06.2022 14:00 ч. до 17:00 ч. на 17.06.2022 г.