Прием в 1 клас за учебната 2022/2023 година

Прием в 1 клас за учебната 2022/2023 година

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на: https://kg.sofia.bg/#/calendar