Кой е Григор Угаров?

Кой е Григор Угаров?

Кой е Григор Угаров?

Участниците в клуб "Млади възрожденци" откриха и проучиха живота на писателя Григор Угаров.

Той  е роден на 5 август 1911 г. в село Челопечене, Софийска област. Завършва прогимназия в Челопечене и Земеделския институт Хаслев-Хойшкуле в Хаслев, Дания (1928 –1932). Библиотекар в Софийския окръжен съд, в Съдебната палата и в Съвета на адвокатската колегия (от 1935). Началник отдел „Култура” при Районния народен съвет „Васил Левски” в София. Печата от 1929 г. във вестник „Инвалид” Сътрудничи на вестниците „Заря”, „Хоровод”, „Литературен живот”, „Светлоструй”, „Славейче”, и на списанията „Росица” (1935), „Земя и труд”, „Час”, „Горчив смях”. Редактира библиотека „Огнище”.

Григор Угаров е автор на много детски книги с приказки и басни, сред които „Зайко Всезнайко”, „Тайните на дядовото село”, „Къщата на бухалите” и много други. 

С част от творчеството му учениците могат да се запознаят в  новосъздадения от клуб "Млади възрожденци" кът в училище, а книгите, които представят са открити и дарени на училището от д-р Ирина Милевска, бивш възпитаник на 159 ОУ "Васил Левски".

Благодарим!