Клуб "Млади възрожденци" и клуб "Забавна математика"

Клуб "Млади възрожденци" и клуб "Забавна математика"

Клуб "Млади възрожденци" и клуб "Забавна математика"

Младите възрожденци от столичното 159 ОУ "Васил Левски" посетиха Националния природонаучен и Националния етнографски музей в София.
Така те отбелязаха 150-годишнината от създаването на БАН - първата институция на държавата, създадена преди Освобождението ни. Учениците останаха много впечатлени от богатите колекции на музеите.