Одобрение по програма "София спортува"

Одобрение по програма "София спортува"

Одобрение по програма "София спортува"

С решение № 283
на Столичния общински съвет от 27.06.2024 година за финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2024 година по Програма „София спортува“ одобрение получи и проектът "Заедно можем повече", който включва дейности през есента.

Програмата се осъществява чрез различни спортни събития и инициативи в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно - туристическата дейност „София спортува“ за 2024 г.