Обучение на учителите на 159. ОУ "Васил Левски"

Обучение на учителите на 159. ОУ "Васил Левски"

Обучение на учителите на 159. ОУ "Васил Левски"

Проведено бе двудневно обучение на учителите от нашето училище с тема "Въведение в съвременните подходи за обучение - STEAM". На преден план бяха изведени техники на преподаване в училищна среда, както и интерактивни методи за ефективно усвояване на знания и умения от страна на учениците!