Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

Днес в пощата ни се получи благодарствено писмо от СУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив за участието на нашите ученици във всеобщата инициатива в почит към паметта на Левски за всеобщ рецитал на "Обесването на Васил Левски" на Христо Ботев! В инициативата са се включили общо 23000 ученици от 334 училища!