Мисиите започват :)

Мисиите започват :)

Мисиите започват :)

Здравейте, скъпи родители!

Тази седмица е седмица на мисиите в нашето училище!

Какво ли е да си архитект в един от най-известните градове на света? Предизвикателството
пред малките архитекти по време на мисията ще бъде: “Хайде да изберем и създадем
чертежи и макети на наши собствени сгради в Ню Йорк!”. Децата ще опознаят същността
на работата на архитекта, като научат повече за някои от тях и се запознаят с известни
сгради в Ню Йорк. След това им предстои да се разделят по групи и да изберат вид сграда,
на която накрая да направят чертеж и макет и финално да представят пред останалите
екипи.

 

2 клас ще пътуват до полюсите в Мисия Откривател: Арктика/ Част 1. Предизвикателството пред малките откриватели по време на мисията ще бъде: “Хайде да

планираме и изпълним експедиция до Северния полюс!”. С тази мисия децата ще опознаят работата на откривателите, техните цели, организация, екипи и превозни

средства. Ще се запознаят с известни откриватели и техните пътешествия по света. Ще се запознаят с първите откриватели на полярният кръг. След това ще изиграят сценка с

експедиция до Северния полюс, като изберат цел, планират и приготвят всичко необходимо за постигането й.

 

3 и 4 клас започват своята 11 мисия и са вече ветерани :). С тях ще проведем Мисия: Орнитолог с тема “Птиците в живота на хората”.. Ще видим и обсъдим по колко много начини птиците са свързани с хората и как ги наблюдаваме. Децата ще

записват идеи и впечатления, като след това по екипи ще потърсят свое впечатляващо решение на предизвикателството - да измислят идея за мобилно приложение, с което

птиците да ни радват, да си спомняме за тях и да ни помагат да имаме интересни, забавни и ценни моменти в деня. След това ще направят прототип на избраното от тях приложение, ще го тестват с останалите и ще разберат дали е наистина полезно.