Награди преди ваканцията

Награди преди ваканцията

Награди преди ваканцията

22.12.2017

На 21.12.2017г. само ден преди началото на коледната ваканция учениците от 159 основно училище получиха награди за постиженията си през учебната година до момента. Във всеки клас имаше ученик с постижения в спорта, изкуството или състезанията по различни учебни предмети, а с най-много награди се отличиха учениците от четвърти клас.