"Иновации в действие" - в действие

"Иновации в действие" - в действие

"Иновации в действие" - в действие

         Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на
иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната платформа и
реализират взаимни посещения на място в другото училище на 8 учители и ученици
(иновативно с иновативно училище).