В помощ на кандидат - гимназистите

В помощ на кандидат - гимназистите

В помощ на кандидат - гимназистите

‼️В помощ на кандидат - гимназистите‼️
В профила на учениците в електронната платфорa https://infopriem.mon.bg
ще откриете кратко ръководство за кандидатстване онлайн. Срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 08.07.2024 г.–10.07.2024 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя. Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 12.07.2024 г.
Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап, без да е необходимо да подава каквито и да е документи. След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише. Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности:
1. Да се запише
2. Да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/
3. Да не се запише.
Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап!
Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.
Успех!????