Изявление на Директора на 159 ОУ "Васил Левски"

Изявление на Директора на 159 ОУ "Васил Левски"

Уважаеми родители,

На основание заповед на министъра на образованието и науката №РД09-1188 от 21.01.2022 г. учениците от 5 и 6 клас ще се обучават в електронна среда за периода 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително. Учениците от 1,2,3,4 и 7 клас продължават да се обучават присъствено за посочения период. Няма да има промяна в разписанието на учебните часове - началото ще е 8,00 ч.

Очаква се заповед на МОН, в която дните от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. ще бъдат обявени за неучебни. Началото на втория учебен срок е 07.02.2022 г.

Ще бъдете информирани при правени промени, след като бъде издаден официален документ, регламентиращ взетите решения.

Желая да сте здрави!

С уважение,

Илка Стоименова