Олимпиада по математика

Олимпиада по математика

Олимпиада по математика

След провеждането на общински кръг на олимпиадата по Математика в 4,5,6 и 7 клас, на областен кръг се класират:

Александър Илиев (4 клас), Деян Манолов (5 клас) и Радостина Бончева (6 клас)

 

Поздравления и успех на следващия кръг!