На гости ни бяха Фондация "Пространства!

На гости ни бяха Фондация "Пространства!

На гости ни бяха Фондация "Пространства!

На гости ни бяха Фондация "Пространства!
Чрез постановката "Тестът" те представиха наболели проблеми в класните стаи, засягащи междуличностните отношения.
Интересното в постановката бе, че представляваше театър - форум, в който публиката преобръща развитието на ситуациите!
Изключително приятно ни бе да наблюдаваме учениците от 5 клас, които активно влязоха в различни роли и изпробваха класически и нетрадиционни методи за решаване на казус, в който всеки от тях може да попадне!
Благодарим на екипа на фондацията за различния поглед и социалната ангажираност на проекта и си пожелаваме още подобни срещи!
Благодарим на техните "стажанти", които без притеснение развиваха историята!
Поздравления за активността, ангажираността и сериозното отношение на нашите петокласници, които днес се показаха не просто страхотна публика, смели артисти - импровизатори, но и добри хора, търсещи правилния начин, по който се решават проблемите!