Ново в училищния двор

Ново в училищния двор

Ново в училищния двор

По проект на СО, Район „Кремиковци“ - „Иновационни технологии в обучението по БДП за лична безопасност и сигурност на пътя“ е изпълнена основната дейност: положена е хоризонтална маркировка на интерактивната площадка за обучение по БДП за ученици в двора на 159 ОУ.

В рамките на проекта през месец октомври 2022г. с партньорското участие на ДГ №58 и 159 ОУ предстои да се проведе Седмица на безопасното движение, в която деца и ученици ще участват в игрови и обучителни ситуации по пътна безопасност.

Проектът е финансиран по Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София на Столична община.