Одобрение по национални програми

Одобрение по национални програми

Одобрение по национални програми

Щастливи сме да съобщим, че по кандидатстваните проекти получихме одобрение!
По НП "Заедно в изкуствата и спорта", Модул Танцови изкуства, ще бъде сформирана група от г-жа Таня Величкова с фокус фолклорните танцови изкуства, а по НП "„Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“, училищната библиотека ще бъде значително запълнена, благодарение на г-жа Кристина Гроздева!