Изпълнение на 3 клас

Изпълнение на 3 клас

https://www.facebook.com/watch/?v=662409521546718