Иновации в действие

Иновации в действие

Иновации в действие

Днес нашето училище влезе в ролята на домакин по НП „Иновации в действие“. На гости ни бяха учители и ученици от СУ „СВ. Софроний Врачански“ – гр. Пловдив, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Стрелча, ОУ „Христо Ботев“ – с. Горица!

Целта на посещението бе обмен на опит на иновативни практики, като нашите гости успяха да се докоснат до света на мисиите по проекта ни „Дизайн мислене в образованието“.

Денят започна с официално посрещане по стар български обичай с питка, песни и танци, с които участниците от вокалната група „Аз пея“ и  танцова група „Училищни игри“, а гости бяха и г-жа Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци, г – жа Ирена Стамболиева – зам.-кмет на район Кремиковци, г – жа Мариана Цветкова – Главен специалист на кв. Челопечене и г – н Стоян Динков – председател на Обществения съвет към 159. ОУ „Васил Левски“.  

Бяха проведени работни срещи, в които гостите бяха запознати с историята на нашето училище и с реализацията на проекта ни, както и с резултатите, които постигаме, вече четири поредни години! Успяха и да наблюдават един много специфичен момент от мисиите в различните класове– Ден 4, в който се разпределят екипите и се планира практическата презентация на реализираното крайно решение на съответния проблем!

Изключително интересни и полезни за нас бяха отзивите на колегите в края на деня, които те споделиха колко много са впечатлени от реализацията на проекта, но най – вече от децата, които демонстрираха много уверено дейностите в него!