Актуална информация относно свободни места

Актуална информация относно свободни места

159.ОУ "Васил Левски" обявява 11 свободни места в 4 клас, 4 свободни места в 5 клас, 1 свободно място в 6 клас.