Spelling bee

Spelling bee

Spelling bee

На 25.03 и 26. 03 бяха проведени изданията на регионалния кръг на Националното състезание по английски език Spelling bee!
Участие взеха Божидар Петров от 2 клас, Божидар Ненов от 4 клас, Петър Ганчев от 5 клас и Ивона Костадинова от 6 клас!
Децата се представиха чудесно и достойно защитиха правото си за участие на ниво град София!
Поздравления, деца!
Поздравления и за учителите ви - гжа Лазарова и г-жа Кирова!