Интервю на Ученическия съвет с г-жа Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци

Интервю на Ученическия съвет с г-жа Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци

Интервю на Ученическия съвет с г-жа Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци

Интервю на Ученическия съвет с Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци

Александра Евгениева, 1 клас – Как сте, г – жо Донкова? Ходите ли на работа?

Добре съм, благодаря! Ходя на работа! От обявяването на извънредното положение включително и в почивните дни.

Паолина Петрова, 3 клас – В момент на пандемия и социална изолация вероятно и за Вас се промени и усложни ежедневието. Разкажете ни как протича един Ваш ден!

Да, разбира се ежедневието ми се промени и усложни след обявяване на пандемията и извънредното положение.

Работният ми ден протича по следния начини:

Отивам на работа и първата ми задача е да вляза в информационната система на Регионалната здравна инспекция, за да проверя поставените под карантина жители от населени места в района. В случай, че установя, че има нови граждани поставени под карантина /това се случва всеки ден/, правя извадка и я изпращам на кметовете и главни специалисти по населени места. Те се свързват с представителите на полицията и им предоставят информацията, за да могат да ги наблюдават за времето на карантината.

Относно поставените под карантина граждани, трябва да разбирате – диагностицирани с COVID19, контактни с диагностицирани и завърнали се от чужбина наши жители.

За периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., ежедневно поне по два пъти на ден обикаляхме квартал кв. Ботунец заедно с представител на местното кметство, за да проверяваме дали се спазва карантината, като призовавахме да се спазва. Убеждавахме жителите на квартала, че спазването на въведените ограничителни мерки е с цел опазване на живота и здравето им. В кв. Ботунец убеждаването на населението в това, че противоепидемичните мерки са въведени за опазване живота и здравето на всеки човек, бе много трудно и продължи един месец. Причината може би е, че това е кварталът с най-многобройно население в района, с най-различен етнически състав.

След 14.04.2020 г. много по-рядко обикаляхме квартала, защото органите на реда въведоха по-строг контрол, като осигуриха 24-часово присъствие на служители с два автомобила на жандармерията.

Ежедневно приемаме дарения от граждани и юридически лица, които се разпределят и се раздават на крайно нуждаещи се граждани от селища в района.

Изключително приятно съм изненадана от обстоятелството, че има много жители на района, които желаят да помогнат, като дарят хранителни продукти. В някои магазини бяха поставени и кутии за дарения, като със събраните в тях средства се закупуваха продукти от същите магазини. Готовността да се помага в този труден момент ме изпълва с радост и увереност, че добротата в сърцата на хората съществува и заедно можем да преодолеем и това неочаквано и тежко събитие.   

Ръководството и служителите на район „Кремиковци“ освен, че участваме в инициативата за даряване на средства, се включихме заедно с още 12 столични района в инициативата за дарение на средства за осигуряване на необходимата техника за Втора градска болница, която се обособи като такава за лекуване на болни от COVID19.

Кандидатствахме по програма за осигуряване на топъл обяд към Агенцията за социално подпомагане. Проектът ни беше одобрен и от 04.05.2020 г. осигуряваме топла храна през работните дни на 150 жители от деветте селища на район „Кремиковци“ за 33 работни дни. Евентуално проектът би могъл да бъде продължен при условие, че в агенцията има средства за това. Максималният брой жители, който можем да включим по проекта е 170, но съобразявайки се с обстановката, имаме 20 броя като резерв за поставени под карантина болни хора от района.

Подготовката на проекта продължи общо около 20 работни дни. Трябваше да се наберат кандидати, да се проверява информацията поне от два източника, да се попълват анкети и протоколи, както и да се подготви проектното предложение.

По този проект работата на екипа продължава ежедневно до края на изпълнението му.

При анкетирането се установи, че има граждани от района, които са крайно нуждаещи се, но не искат да им бъде предоставен топъл обяд, а само продукти, от които сами да си приготвят храната.

В края на месец април тази година, депозирахме и проект - Помощ за надежда - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в район "Кремиковци". Проектът е със срок от 9 месеца и ще стартира в случай, че бъдем одобрени.

Чрез последния проект ще осигурим помощ на възрастни хора и хора в неравностойно положение за закупуване на храна, лекарства, заплащане на ел. енергия и други консумативи, както и всички услуги за подпомагане на изброените групи нуждаещи се жители на район „Кремиковци“.

Ежедневните ми задължения, които включват отговори на сигнали и жалби, подготовка и депозиране на доклади до Столична община, подписване на изходящи документи, подготвени от служителите на администрацията, разпределение на входящи документи за изпълнение, подготвяне на писма, сигнали и други документи до различни институции продължавам да изпълнявам, както досега.

Разликата се състои в това, че работата на комисиите в Столичния общински съвет се провежда онлайн, което наложи да осигурим необходимата техника, с която да мога да участвам и визуално, и звуково. Същото важи и за заседанията на самия Столичен общински съвет.

За всички обекти, предложени от нас на Столична община, да бъдат включени в капиталовата програма, нашият екип подготвя, публикува и провежда процедури или подбор на изпълнители, съгласно заложените стойности за обектите и определените прагове за това в Закона за обществените поръчки, като в договорите задължително има клауза, че същите ще се изпълняват при осигуряване на финансирането. Последното се налага, тъй като в сложната финансова обстановка, в която е държавата, респективно общината, ние не знаем какво, кога и как ще бъде финансирано.

Подготвила съм и доклад за основен ремонт на два площада в две населени места до Столична общинска агенция по приватизация. Проектите за ремонтите са подготвени и при осигуряване на финансирането ще извършим необходимите действия за избор на изпълнител, съгласно Закона за обществените поръчки.

Разработихме и депозирахме в Столична община и два проекта, посветени на спорта, а именно:

- „Аз здрав съм син на здраво поколение”;

- „Поход с мама и татко! Движението – здраве и грижа за моето семейство”.

Предстои одобрение и класиране на всички проекти.

Работните ми дни в никакъв случай не са скучни, а напротив - интензивни и донякъде напрегнати.

 

Радостина Бончева, 2 клас – Има ли хора, нa които може да разчитате, които се включват като доброволци и помагат в трудните моментиОтговорни ли са хората от квартала ни(квартал Челопечене)?

Да, бих казала, че има хора, на които може да се разчита и в този труден момент. От квартал Челопечене се включиха две фирми с дарени продукти за нуждаещи се хора и граждани, които също дариха хранителни продукти.

Аз вече споменах, че съм приятно изненадана, че хората са добронамерени и помагат.

Заявили желание да бъдат доброволци има най-много жители на кв. Ботунец и по-малко от гр. Бухово и кв. Враждебна. От кв. Челопечене няма заявили желание хора да бъдат доброволци. Служители на администрацията има от кв. Челопечене, които са заявили желание да бъдат доброволци при необходимост.

Емре Асенов, 5 клас – Има ли нещо, което ние, учениците, бихме могли да направим, за да преминем по - лесно през това изпитание (Ковид - епидемията)?

Това, което учениците можете да направите е да спазвате обявените противоепидемични мерки. Да спазвате дистанция, да не се струпвате много  на едно място. Целта на тези мерки, касаещи вашето поведение е това - да запазите родителите си, бабите и дядовците си.

Ния Славова, 4 клас – Ние, като членове на ученическия съвет на 159 ОУ“Васил Левски, ясно съзнаваме индивидуалната ни отговорност. Не само към нас, но и към тези около нас – наши приятели, съседи. И взаимопомощта винаги е била част от извънкласните ни дейности. Вие предприехте именно такива кампании във времето на извънредно положение. Разкажете ни повече за тях.

Няколко са кампаниите, които инициирахме:

Първата беше да обявим това, че събираме хранителни продукти. Същите ги разпределяме в торбички и ги раздаваме на крайно нуждаещи се хора. Тази инициатива не е преустановена и днес бяха доставени в районната администрация 200 броя консерви пастет. Когато ми се обади гражданин, живеещ в района и ме попита какво е подходящо да дари, аз винаги обяснявам, че е подходящо да се даряват трайни продукти като: брашно, консерви, захар, сол, олио, оцет, ориз, боб, леща и други пакетирани продукти. Не казвам, че не събираме и нетрайни. Например точно днес в кв. Ботунец са раздадени останалите краставици от 159 ОУ „Васил Левски“ в кв. Челопечене. Така раздадохме и останалите продукти от 58 ДГ „Слънчево утро“ в кв. Челопечене, както и от 162 Об.У „Отец Паисий“ в кв. Ботунец.

Точно когато бе обявено извънредното положение раздадохме на нуждаещи се наши съграждани нетрайните продукти, които имаше в детските градини.

Ние, колегите от администрацията, лично се включваме в много инициативи. Първата беше тази, в която се включихме с колеги от още с 12 района от Столична община и дарихме средства за закупуване на техника за Втора градска /общинска/ болница, в която се лекуват болни от COVID19. Друга инициатива е, че се включваме активно в закупуването на хранителни продукти за нуждаещи се хора. Освен това заплатихме с наши средства и наема на живущо семейство в кв. Ботунец, което е останало без работа, а в същото време гледат болна майка с много тежки здравословни проблеми. Участвахме и в инициативата на граждани от кв. Ботунец – да се съберат средства за заплащането на здравните осигуровки на млад мъж в лошо здравословно състояние. Вече споменах,  че успяхме да осигурим в делничните дни топла храна за 150 нуждаещи се лица по програмата за топъл обяд от 04.05.2020г.  с продължителност 33 работни дни, както и да депозираме проект - Помощ за надежда - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в район "Кремиковци". Проектът е със срок от 9 месеца и ще стартира в случай, че бъдем одобрени.

Като цяло работим за това да могат хората от района, които са в тежко състояние, в резултат на обявеното извънредно положение, да живеят малко по-добре и по-спокойно.

 

Деян Благоев, 6 клас – Да си кмет не изглежда много лесно! Какви качества са необходими да притежава един кмет?

Според мен един кмет трябва да бъде както се казва „строг, но справедлив“. Отговорността да си кмет не е само като ръководител на една администрация. Отговорността е към всички жители на района. Знам, че не можем да задоволим потребностите на всички, но сме длъжни да правим каквото трябва. Всеки жител на района е важен с неговия голям или малък проблем, и е необходимо да се отнасяме отговорно към него.

Един кмет трябва да има голямо сърце, но в същото време трябва да е способен да разграничи истината от лъжата.

Кметът трябва да бъде готов да работи не 5 дни по 8 часа, а колкото е необходимо. И когато е в годишен отпуск ще отговаря на обажданията, ще коментира проблемите и ще дава решение.

Трябва да бъде активен и да информира населението за всичко, което трябва да знаят. Трябва да е готов, че не винаги ще одобряват действията му, но това не трябва да го разочарова или спира, защото хората сме различни.

Най-вече трябва да бъде човек с главно „Ч“.

 

Кристина Иванова, 7 клас – В навечерието сме на 24 май – Ден на славянската писменост и култура. Какво е Вашето пожелание към всички ученици по повод най – светлия славянски празник?

Моето предложение е да напишете есе и нарисувате картина на тема „Как да бъдем добри и отговорни“. Всеки ден след 24 май ще публикуваме по едно есе и по една картина. В периода от 18.05.2020 г. до 22.05.2020 г. да бъдат предоставени в администрацията на район „Кремиковци“ изготвените есета и нарисуваните картини.  Ще назначим и комисия от трима представители на администрацията, както и Директорите на училищата на територията на района, които ще излъчат и трите най-добри есета, както и трите най-добри картини, които ще бъдат наградени и изложени в сградата на администрацията на район „Кремиковци“.

Благодаря за предоставената ми възможност да разкажа за това, което правим  съвместно със служителите от администрацията и взаимодействието ни с гражданите на района. В заключение бих искала да ви уверя, че продължаваме да приемаме предложения и ще се опитаме според правомощията и възможностите си да подкрепим всяка добра инициатива.

На вас и всички ученици, учители и дейци на културата пожелавам с гордост и радост да отбележите Деня на славянската писменост и култура, да сте все така активни и любознателни и да постигате нови успехи чрез силата на знанието!  Бъдете здрави!

Лилия Донкова – Кмет на район „Кремиковци“.