Важно!!! Списък на приетите ученици в 1клас за учебната 2020/2021 на трето класиране

Важно!!! Списък на приетите ученици в 1клас за учебната 2020/2021 на трето класиране

Срок за записване 23.06 - 26. 06. 2020 г.
13 свободни места