Важно за 7. клас!

Важно за 7. клас!

16.04.2018

На адрес www.rio-sofia-grad.com , раздел "Прием на ученици" > "Прием след завършен VII клас" са достъпни:

  1. заявленията за първо и трето класиране, които може да изтеглите;
  2. училищата-гнезда;

От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас по електронен път в сайта https://priem.mon.bg/ , който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците от 16.06.2017 г.

Кодове на паралелките за приемане в 8. клас - София-град