Как ефективно да приложим образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда?

Как ефективно да приложим образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда?

Как ефективно да приложим образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда?

На 02 и 03.09 бе проведено обучение на учителите от нашето училище с главна тема: Прилагане на образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда, с лектор Йордан Чалъков, организирано от "ОРАК Инженеринг". Засегнаха се казуси, свързани със съвременно преподаване и учене и персонализирано обучение и индивидуален подход; Дигитална среда; Иновативна вътрешноучилищна среда; "Умна" (интегрирана) училищна сигурност /GDPR, "Безопасно училище"/ ; Управление на училищна собственост; Платформа за сътрудничество (G Suite for Education, Microsoft Office 365); Облачни хранилища за учебна информация и документация; Подсигуряване и управление на локални IT ресурси.

Програмата насочи вниманието към осъществяване на цялостна стратегия за образователна трансформация.