Иновации в действие

Иновации в действие

Иновации в действие

Ученици и учители, представители на нашето училище, бяха гости на Иновативно основно  училище "Иван Вазов" - гр. Видин, във връзка с НП ? Иновации в действие". Посрещнати изключително сърдечно от ръководстовото и колектива на училището, децата бяха поканени да се включат в част от часовете. Също така им беше представена и презентирана иновативната разработка на част от дейностите им.

https://www.facebook.com/374557886044931/posts/1444796709021038/