ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

 
 
До 12 юли ще видите подредбата от първо класиране!
1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 13.07.2023г. до 17.07.2023г. вкл. (без събота и неделя).
В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.
2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 17.07.2023 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).
НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - на 20,21 или 24.07.2023г. вкл.
3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2023г. до 27.07.2023г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ.
В заявлението желанията се подреждат съобразно
останалите свободни места в паралелките за този етап.
4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.
5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици - на 1 и 2. 08.2023г. вкл.
6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 04.08.2023 год.
7. Следва четвърто класиране с подаване на ново заявление и посочване на желанията, само за свободните места, като това е на 7 и 8 август. Записването е на 11 и 14 август.
8.Попълването на незаетите места в паралелките след четвърти етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 11.09.2023 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.
Вижте анализите
Подсилване на публикация