Одобрение по Еразъм

Одобрение по Еразъм

Одобрение по Еразъм

Щастливи сме да споделим, че получихме одобрение на проектно предложение по програма "Еразъм" с тема "Лидерски умения и ефективна комуникация"!
Училището ни е определено като приоритетен нов участник по програмата, а проектът ни си поставя цели, насочени към придобиване и надграждане на лидерство и екипна работа и са формулирани на основата на установени образователни потребности. Като част от планираните дейности са предвидени езиково обучение, семинари за лидерство, интерактивни сесии и съвместни класове.