Изнесен урок по История и цивилизации в Археологическия музей

Изнесен урок по История и цивилизации в Археологическия музей

Изнесен урок по История и цивилизации в Археологическия музей

Учениците от 5 клас проведоха урок по история и цивилизации в различна обстановка- Националния археологически музей. Там те сами откриваха съответните експонати, като изпълнчваха работни задачи, разделени на групи. 

Урокът бе първият от изпълнението на програмата "Културните институции като образователна среда".