Обява за провеждане на извънкласни дейности

Обява за провеждане на извънкласни дейности

Обява за провеждане на извънкласни дейности

159.ОУ "Васил Левски" обявява конкурс за провеждане на извънкласни дейности: шахмат.