Поклон, Апосполе!

Поклон, Апосполе!

Поклон, Апосполе!

На 18.02. преди 151 години се ражда безсмъртието!
И ще се превърне в идеал делото на Васил Левски! И ще го въздигне над страха пред поробителя, за да бъде цитиран шепнешком от милиони, докато трае борбата!
Цитиран е и до днес!
Поклон, Апосполе!