Ръководство

Илка Стоименова

Директор на 159 основно училище „Васил Левски“ от 2016 г.

Работи като учител по български език и литература в същото училище в периода 1991 – 2016 г.

Завършила висше образование със степен „магистър“ в СУ „Св. Климент Охридски“ по специалност българска филология - специалист по български език и литература и следдипломна квалификация – учител по английски език в средните училища. Има защитена втора професионално-квалификационна степен към ДИУУ - СУ "Св. Климент Охридски".

Участвала в проекти на Европейския съюз по програма „Коменски“ съвместно с училища от Дания, Норвегия и Италия.