На вниманието на учениците от 7 клас

На вниманието на учениците от 7 клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием.
Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане
✅без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
✅със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
✅със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика