Резултати от Национално външно оценяване на 4 клас

Резултати от Национално външно оценяване на 4 клас

Резултати от Национално външно оценяване на 4 клас

Радост и еуфория предизвикаха резултатите от Националното външно оценяване днес следобед в класните стаи на нашите четвъртокласници!
А те изглеждата така:
✅️Средният брой точки от НВО по БЕЛ на четвъртокласниците от нашето училище са 81,92т.
Средният резултат за гр. София е 81,99т., а за страната - 72,63т.
От 32 явили се ученици на НВО по БЕЛ в 159. ОУ , 18 ученици са с отличен резултат, 11- с много добър и 3 с добър резултат.
✅️Средният брой точки от НВО по математика на учениците от 4 - ти клас в 159. ОУ са 73,64т. , за град София резултатът е 78,37т. , а на Национално ниво - 70,53т.
От явилите се 32 четвъртокласници - 10 са показали отлични резултати, 16 - много добър , 4 - добър и двама са с резултат среден.
Поздравявавме ви, мили деца!
Поздравяваме всеки поотделно и всички заедно!
Постигнахте чудесни резултати!
Днес за първи път вие осъзнато виждате резултатите от положения труд, от проявените дисциплина и отговорност! Днес смисъл добиха всички решени задачи, многобройните диктовки, прочетеното, повтореното, наученото....
Гордеем се с вас!
Обръщаме се и към учителите на 4а и 4б клас - г- жа Кристина Гроздева, г- жа Даниела Николова, г- жа Валентина Рангелова и г - жа Веселка Ганчева! Поздравления, колеги!
Поздравления за професионализма и огромния Ви труд в правилната посока!