Проект "Планинарството – добра грижа за здравето!" на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

Проект "Планинарството – добра грижа за здравето!" на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

Проект "Планинарството – добра грижа за здравето!" на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

На 01 октомври 2022 г. от 10.00 часа до 13.00 часа СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ организира туристически преход с маршрут от парка на кв. Сеславци до Манастир „Николай Мириклийски“ (Сеславски

манастир) по южния склон на Стара планина.