Номинация за награда "Златна ябълка"

Номинация за награда "Златна ябълка"

Номинация за награда "Златна ябълка"

Национална мрежа за децата организира за единадесета поредна година наградите „Златна ябълка“, които се присъждат на личности, организации и институции, допринесли със своята работа за подобряването на живота и благосъстоянието на българските деца.

Нашето училище е номинирано освен за постоянното развитие на екипа си и осигуряване на качествено образование на учениците, за работа за овластяване на учениците и развиване на социалната им ангажираност. Пример за това е лятната лидерска академия, в която учениците разработват проекти във важни за самите тях сфери, които допринасят за подобряване на средата в училището и общността им. Разработените проекти получават пълното съдействие на ръководството на училището за реализирането им.
Училището редовно организира благотворителни базари, спортни празници и други събития, в които се включва и общността – родители, местна власт и др. Екипът активно работи за създаване на истинска училищна общност, която включва всички заинтересовани страни – учители, ученици, родители и други представители на местната общност, като бизнеса и др.

Ръководството на училището се стреми да осигурява образование, адекватно на 21 век, с готовност приема и подкрепя млади учители, дава свобода на учителите да реализират идеите си и насърчава прилагането на иновативни методи и практики.