Гергъовско веселие

Гергъовско веселие

Гергъовско веселие

Освен в науките и спорта, наши ученици, участници в танцов ансамбъл "Здравец", се изявиха и в XVI Международен фестивал "Гергьовско веселие"!