Протокол за проведен конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 159. ОУ "Васил Левски"

Протокол за проведен конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 159. ОУ "Васил Левски"

Протокол за проведен конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 159. ОУ "Васил Левски"