2 б клас

2 б клас

2б клас се включиха в Лъвската седмица с табла, презентации и ръчно създадени книжки!

https://www.facebook.com/374557886044931/videos/902468247084780