Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

1. "Бадминтон" (с ръководител Милен Минков)

2.  "Аз - природолюбител" (с ръководител Виолета Панчева)

3. Клуб "Млади възрожденци" (с ръководител Румяна Бенова)

4.  "Забавна математика" (с ръководител Даниела Петрова)

5. "Аз моделирам и тренирам" ( с ръководител Веселка Таушанова)

6. "Природата - това съм АЗ" (с ръководител Биляна Казакова)

Заниманията бяха проведени в периода 06.02 - 17.06.2019 г.