„Децата и съдът"

„Децата и съдът"

„Децата и съдът"

На 19 април нашите петокласници посетиха Софийски градски съд по програмата „Децата и съдът“. Целта на програмата е формиране и повишаване на правната култура на децата с цел израстването им като информирани, пълноценни и отговорни личности, познаващи и бранещи правото, запознаване на подрастващите с дейността на Софийския районен съд и на съдебната система като цяло, разясняване на правата и запознаване с дължимото поведение на лица, участници в съдебен процес. От особена важност е създаване на трайно разбиране, че всяка постъпка има последици, някои от които със съдбовно значение.
Децата се срещнаха с истински съдия, запознаха се с ролята му, тази на прокурора, свидетелите и вещите лица и с удоволствие се превъплътиха в участници в истинско съдебно дело.