Резултати от състезанието "Аз и знанието"

Резултати от състезанието "Аз и знанието"

Резултати от състезанието "Аз и знанието"

Понеделник е! Традиция е да получаваме добри новини в началото на седмицата!
Налице са резултатите от състезанието "АЗ и знанието" на Сдружението на българските начални учители, които са изключително високи!
Максималните 50 точки са постигнали:
✅1 клас
Алина Червенкова, Георги Дончев, Георги Рогачев, Даниел Любенов, Ема Павлова, Марая Генова, Мерсин Хасан, Светослав Мутафов, Яница Вангелова
✅2 клас
Божидар Петров, Божидара Даскалова, Евелин Кутева, Кристофер Христов, Никол Петрова, Преслав Димитров
✅3 клас
Александър Илиев, Анна Царска, Божидара Вретенарска, Виктория Рангелова, Емил Гюлев, Мария Миланова, Радост Гунева, Сияна Георгиева, Стилян Костов
Теодора Колева, Цвети Цанова
✅4 клас
Александра Евгениев, Александра Матиканова, Александър Василев, Венелина Венкова, Георги Кутев, Евелина Ангелова, Константин Коцев, Ния Динкова
Всички останали резултати също са много високи, близки до максималните!
Поздравления, деца! Поздравления и за вашите учители! С тези резултати показвате високото ниво на подготовка в нашето училище!