Обръщение

Обръщение

Уважаеми родители и ученици,
От 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението ще се извършва в електронна среда. Най -важните неща, които трябва да знаете:
1. Часовете ще започват в 8,30 ч. и ще бъдат с продължителност 30 мин.
2. Обучението ще се осъществява синхронно в платформата Microsoft Teams, съгласно седмичното разписание.
3. Учителите в групите за целодневна организация ще провеждат самоподготовка в малки групи от 5 - 6 ученици, за която ще бъдете уведомени лично.
4. По време на обучението в електронна среда на учениците се поставят оценки и отсъствия.
Обучението в електронна среда всички ние знаем, че не може да замени присъственото обучение и прекият контакт, от който всички ние имаме нужда. Нека обаче приемем предизвикателството и използваме възможностите, което дава това обучение. През изминалата учебна година съвместните усилия на учители, ученици и родители показаха, че въпреки трудностите, обучението в електронна среда се случва.
Информация ще се публикува освен в електронния дневник, в сайта на училището, Фейсбук страницата и в групите по класове.
Желая да сте здрави!
Заедно ще се справим с всяко предизвикателство!
С уважение,
Илка Стоименова,
Директор на 159 основно училище "Васил Левски"