Карантинирана паралелка

Карантинирана паралелка

По препоръка на СРЗИ, със Заповед N7/23.09.2021 г.  на Директора на 159. ОУ "Васил Левски", се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 3 клас, считано от 23.09.2021 до 30.09.2021 г. вкл. 

Обучението ще се осъществява синхронно в платформата MS Teams и ще включва учебни часове и самоподготовка.

ОЕСР ще се извършва от класния ръководител и учител ЦДО  по утвърденото седмично разписание.