Седмица на безопасното движение

Седмица на безопасното движение

Седмица на безопасното движение

По проект на СО, Район „Кремиковци“-„Иновационни технологии в обучението по БДП за лична безопасност и сигурност на пътя“, в периода 24-28 октомври предстои да се проведе заключителната дейност -Седмица на безопасното движение.

В рамките на дейността, с участието на партньорските образователни институции – ДГ №58 и 159 ОУ, ще се проведе: конкурс и изложба на рисунки; лекция от водещ-експерт от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“; празник по БДП на 27 октомврис песни и демонстрации от децата като активни участници на новата интерактивна площадка по БДП, състезание по приложно колоездене и викторина за учениците от 5-7 клас.

Основната цел на проекта е изграждане на иновативна и интригуваща образователна среда за активно и действено усвояване на знания, опит и умения за безопасно движение на пътя от деца и ученици.

Проектът е финансиран по Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София на Столична община.