На вниманието на родителите

На вниманието на родителите

15 септември чука на врата ни! Бихме искали да ви информираме за организацията по откриване на новата 2020/2021 учебна година.

На 08.09. ще бъдат проведени присъствени родителски срещи за 1 и 5 клас от 18:00 ч. В останалите класове родителските срещи ще бъдат проведени онлайн, като за датата и часа родителите ще бъдат уведомени своевременно от класните ръководители в познатите канали за комуникация - Shkolo и Viber.

Работим в момента и по организацията на учебната дейност, за да осигурим максимално спокойна и безопасна среда за нашите ученици. Споделяме идеи, които ще бъдат от полза на родителите и децата:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing